Palvelut

Lääkejätteet apteekkiin maksutta

Käyttämättä jääneet, vanhentuneet tai pilaantuneet lääkkeet ovat ongelmajätettä. Lääkejätteitä ei saa hävittää talousjätteen seassa, vaan lääkkeet vaativat erityiseen käsittelyn ongelmajätelaitoksella. Voit tuoda käytöstä poistetut lääkkeesi apteekkiin, jolloin me toimitamme ne edelleen tuhottavaksi.

Palauta lääkejäte näin:

  • Poista lääkepakkauksista potilastietoja sisältävät merkinnät (kuten ohjetarrat).
  • Tuo lääkkeet apteekkiin läpinäkyvässä, tiiviissä muovipussissa.
  • Poista tabletit ja kapselit alkuperäispakkauksistaan. Läpipainopakkauksissa olevia tabletteja ja kapseleja ei tarvitse irrottaa pakkauksistaan. Vie tyhjät lasipurkit lasinkeräykseen ja tyhjät muovipurkit jäteastiaan.
  • Palauta nestemäiset aineet alkuperäispakkauksissa.
  • Palauta joditabletit ja muut jodia sisältävät lääkkeet aina erillisessä läpinäkyvässä muovipussissa alkuperäispakkauksissaan. Jodipitoisia valmisteita ovat mm. Jodixtabletit, sekä Betadine- ja Iodosorb-valmisteet.
  • Palauta elohopeaa sisältävät kuumemittarit erillään lääkejätteistä. Sulje rikkoutuneet elohopeakuumemittarit esim. tiiviiseen lasipurkkiin.
  • Palauta ruiskut ja neulat erillään lääkejätteistä. Pakkaa ne läpäisemättömään pakkaukseen, kuten tyhjään muovipulloon tai lasipurkkiin.
  • Apteekki ottaa vastaan ainoastaan lääkejätteitä ja elohopeaa sisältäviä kuumemittareita sekä ruiskuja ja neuloja. Apteekki ei ota vastaan muita jätteitä (esim. kemikaaleja, hiuslakkapulloja, paristokäyttöisiä kuumemittareita tai muita sähkölaitteita, paristoja ym.).

Teksti: Suomen Apteekkariliitto, Suomen Kuntaliitto ja Jätelaitosyhdistys ry

 

Kela-korvaukset

Kela-korttia vastaan vähennämme jo apteekissa reseptilääkkeen hinnasta Kansaneläkelaitoksen korvaaman osuuden.

Vuoden 2019 alusta saat Kelan korvaamista lääkkeistä sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen vasta, kun korvattavien lääkkeidesi kustannukset ylittävät vuodessa 50 euroa. Alkuomavastuumenettely ei koske lapsia ja nuoria. Alkuomavastuumenettelyä sovelletaan vasta sen vuoden alusta, jolloin henkilö täyttää 19 vuotta. Uusi alkuomavastuukausi alkaa aina vuoden vaihtuessa ja myös alkuomavastuu kerryttää lääkkeiden vuosiomavastuuta, ns. lääkekattoa.

Alkuomavastuun (50 e) täyttymisen jälkeen korvattava osuus määräytyy seuraavasti:

korvaus % omavastuu
Peruskorvausluokka 40% 60% lääkkeen hinnasta
Alempi erityiskorvaus 65% 35% lääkkeen hinnasta
Ylempi erityiskorvaus 100% 4.50 eur / lääke / ostokerta

 

Jos lääkeostosi ylittävät Kelan määrittämän vuotuisen kattosumman, saat sen täytyttyä lääkkeesi apteekista 2.50 € / lääke / ostokerta. Lääkekattoon lasketaan mukaan alkuomavastuu ja kaikki korvattavista lääkkeistäsi maksamasi omavastuut. Vuonna 2019 kattokorvausraja on 572 euroa.

Vastaamme mielellämme kysymyksiin lääkkeistä ja niiden hinnoista!

 

Tarkista lääkkeidesi yhteensopivuus

Joillakin lääkkeillä voi olla riski yhteisvaikutukseen muiden lääkkeiden kanssa. Ongelmia voi syntyä erityisesti silloin, jos potilaalla on käytössään useita eri oireisiin määrättyjä lääkkeitä. Lääkärillä ei aina ole saatavissa tietoa potilaan kokonaislääkityksestä.

Apteekillamme on käytössä yhteisvaikutusohjelma, jonka avulla lääkitystäsi voidaan tarkastella kokonaisuutena ja huomioida mahdollisesti syntyvät haitalliset lääkeyhdistelmät. Keskittämällä lääkeostoksesi apteekkiimme, varmistat lääkityksesi turvallisuuden.

 

Apteekista saatava lääkekortti mukaan lääkärikäynnille

Apteekissa voimme tulostaa asiakkaillemme lääkekortin, jossa listataan kaikki käyttämäsi reseptilääkkeet. Ota kortti aina mukaan lääkärin vastaanotolle. Näin lääkärisi näkee heti, mitä muita lääkkeitä käytät ja voi suunnitella hoitosi kokonaisvaltaisesti.

 

Koneellinen annosjakelu

Tarjoamme asiakkaille koneellista annosjakelua. Koneellisessa annosjakelussa lääkkeet pakataan annoskohtaisiin pusseihin koneellisesti ja apteekkimme toimittaa yhdellä kerralla potilaalle kahden viikon lääkeannoksen. Koneelliseen annosjakeluun sisältyy palveluna potilaan koko lääkityksen tarkistus ja lääkityskortin ylläpito.

Lisätietoja koneellisesta annosjakelusta saat www.pharmaservice.fi sekä apteekistamme.

 

Laiva-apteekkien täydennykset

Vaihtelua apteekkimme arkirutiineihin tuovat laiva-apteekkien lääkevarastojen täydennykset ja tarkastukset. Kesäkuukausina asiakkaanamme voi olla kolmekin laivaa viikossa.

 

Luennot ja tilaisuudet

Silloin tällöin oppilaitokset ja erilaiset yhdistykset kääntyvät puoleemme tarvitessaan luennoitsijaa tai tietoja lääkkeistä ja niiden oikeasta käytöstä. Heitä palvelee proviisorimme.

 

Reseptien uusiminen apteekissa

Kun sähköinen reseptisi on käytetty loppuun, apteekkimme voi lähettää reseptistä uusimispyynnön terveydenhuoltoon.

 

Verenpaineen mittaus

Halutessanne mittaamme verenpaineenne veloituksetta.

 

Henkilökunta

Apteekin farmaseuttinen henkilökunta vastaa reseptilääkkeiden toimituksesta ja lääkeneuvonnasta. Meiltä saat tietoa lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käytöstä. Farmaseuttinen koulutus on apteekkarin lisäksi proviisoreilla ja farmaseuteilla.

Käsikauppakassalla palvelee joko lääketyöntekijä tai tekninen apulainen. He voivat auttaa sinua lääkkeen löytämisessä hyllystä, mutta he eivät saa neuvoa sen käytöstä. Toimistotyöt ja tuotteiden matka tilauksesta myyntipaikalleen hyllyyn kuuluvat myös teknisen henkilökunnan vastuulle.

 

Erityisosaajat

Aktiivisen kouluttautumisen tuloksena apteekistamme löytyvät astma- ja diabetesvastaavat, jotka ratkovat asiakkaiden ongelmia ja ohjaavat heidät tarvittaessa erityispalveluiden piiriin.